top of page
Path through forest

Bæredygtige valg

Med fokus på mennesker, dyr og jord

Gennem de valg vi træffer, er vi alle med til at skabe det liv og den verden vi lever i. Det sker hver eneste dag. Vi kan vælge at følge med strømmen eller vi kan vælge at stræbe for det bedre. 

Vi tog vores valg for mange år siden. Altid at stræbe efter de sundeste og mest bæredygtige løsninger for vores produktion og vores produkter – til gavn for mennesker, dyr og planter. Dette gør vi bl.a. ved at have truffet et valg om:  

100% økologiske ingredienser i alle vores produkter

Vores samlede produktportefølje indeholder udelukkende naturlige og økologiske ingredienser. Ingredienserne får vi fra leverandører med et særligt fokus på økologi og bæredygtighed. Dette gør vi, fordi vi tror på, at vi gennem økologisk landbrug er med til at skabe en mere frugtbar jord, mindske brugen af sprøjtemidler og samtidig passe på vores grundvand og fælles natur. 

 

Dansk Ø-mærke.png
EU Ø-mærke.jpg

Vindenergi, Klimatiltag og Klimaskov

Vi ønsker at skåne miljøet mest muligt og samtidig styrke både produktionen og investeringen i bæredygtig energi. Derfor har vi:

Omlagt vores samlede energiforbrug til CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindenergi. Den strøm vi anvender, matches 100% med et oprindelsescertifikat på vindenergi fra danske vindmøller. På den måde får vi strøm uden CO2-udledning og investerer samtidig i udviklingen af og omlægningen til vedvarende vindenergi.

VINDenergi_banner_firkantet_521x521px.jpg
klimatiltag_521x521px_scanenergi.png

Via vores el-udbyder investerer vi, udover i vindenergi, også i en række af klimatiltag, som er med til at reducere verdens samlede CO2-udledning yderligere. Dette gør vi ved at støtte optimeringsprojekter som hjælper bæredygtighed på vej andre steder i verden – typisk i tredjeverdenslande. Med disse tiltag er vi samtidig med til at investere i livskvaliteten for og/eller udviklingen af de lokale samfund i det berørte projektområde.

I samarbejde med vores el-udbyder har vi i 2022 plantet 50 nye træer i Danmark, for at mindske CO2 i atmosfæren. KLIMAskov har både fokus på CO2 lagring og biodiversitet ved at træerne optager CO2 gennem deres levetid og dyr tiltrækkes og dermed bremser nedgangen i biodiversiteten. De 50 træer som Biosa har været med til at plante vil gennem deres levetid optage 132% af den CO2, som vi forventer vores elforbrug vil udlede i 2022. Som virksomhed gør vi, hvad vi kan for at træffe flest mulige bæredygtige valg til gavn og glæde for vores fælles natur.

Biosa - 2022_scanenergi_klimaskov_web_1341x429px.png
"Grøn omstilling og bevarelse af biodiversitet har altid været vigtige mærkesager i Biosa. Vi gør derfor, hvad vi kan for at støtte op om disse områder, så vores aftryk bliver så grønt som muligt."
- Eli Nielsen, CEO
verdensmaal-color-horizontal.png

Med vores beviser for KLIMAtiltag og KLIMAskov er vi med til at støtte op om FN's verdensmål:

icon-7.png
Mål 7: Bæredygtig energi

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

icon-12.png
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

icon-13.jpg
Mål 13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed samt klimatilpasning i sårbare regioner. Alle projekter under KLIMAtiltag støtter derudover typisk op om ét eller flere af FN's verdensmål.

Genanvendt og genanvendelig emballage

Til vores produktion anvender vi flasker fremstillet af genbrugt PET-plastik (RPET) for at mindske mængden af plastaffald. Vi opfordrer alle til at sortere flaskerne, som hård plast efter brug, så vi sammen kan holde liv i den genbrugte plast. Al den pap vi bruger, er produceret af genbrugspap i så høj grad det er muligt – og kan naturligvis også genanvendes.

Recycle corporate green (RGB 10 80 45).png

Der kan uden tvivl gøres mere og der opstår heldigvis hele tiden nye tiltag indenfor bæredygtige alternativer. Vi forsøger derfor altid at holde os opdateret på den nyeste forskning, udfordre traditionel tænkning og motivere til en sundere livsstil for hinanden, vores dyr og vores jord – gennem hvert valg vi træffer!

bottom of page